Projekteerimine

Projekteerimine.

Haljastamine ja heakorrastamine – just nimelt nendest etappidest koosnevad maastikutööd teile kuuluval maa-alal. Siin sõltub palju ülesannete täitjate professionaalsusest ja nende piinlikult täpsest suhtumisest kujundaja ideedesse! See hõlmab istutusmaterjali valikut, selle vastavust määratud seisundile, selle seisukorda; kõigi tehnoloogiliste nõuete täitmist teede ja väljakute, drenaažisüsteemide, maastikuvalgustuse, kastmissüsteemi loomisel; ja projekti täpset järgimist.

Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et maja ümbruse kujundamine sõltub maja arhitektuurist! Võtame selle aluseks ning otsime seejärel kompromisse maastiku võimaluste, tellija soovide ja oma loominguliste vaadete vahel.

 

Projekti ettevalmistamise olulised detailid.

Antud etapis kogume andmeid aia olemasolevatest elementidest ja ümbritsevast ruumist, ehitistest, viime läbi taimestiku inventariseerimise, teostame vajalikud mõõtmised.

Ühtse ansambli loomine..

Projekteerimise alguses jaotatakse maastik funktsionaalseteks aladeks: sisenemisala, paraadala, majapidamisala, puhkeala jne. Määratakse aia stiil, millest sõltuvalt valime materjalid, taimed, valgustid, arhitektuursed väikevormid.

Orienteerumine ilmakaarte alusel.

Tuleb täpselt ette kujutada maastiku valgustust kogu päeva jooksul ning erinevatel aastaaegadel ning kuidas liiguvad hoonete ja puude varjud. Need teadmised aitavad valida ja paigutada kasutatavat taimestikku. Tellija saab eelnevate arutluste baasil valida kahe eskiisi vahel. Väljavalitud eskiisi täiendatakse ning selle lõplik variant jääb lõpp-projektiks, mille alusel hakatakse läbi viima alljärgnevaid tööid:

Projekt sisaldab kõigi taimede kirjeldust (koos ladinakeelsete nimetustega), nende kogust, nende dekoratiivseid ja ökoloogilisi iseärasusi. Samuti istutamise ja hoolduse soovitusi. Taimede maksumus on vastavalt Eesti keskmiste aiandite hindadele.

Võta ühendust.