Projekti tööd

Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et maja ümbruse kujundamine sõltub maja arhitektuurist! Võtame selle aluseks ning otsime seejärel kompromisse maastiku võimaluste, tellija soovide ja oma loominguliste vaadete vahel.

Projekti ettevalmistamise olulised detailid

Antud etapis kogume andmeid aia olemasolevatest elementidest ja ümbritsevast ruumist, ehitistest, viime läbi taimestiku inventariseerimise, teostame vajalikud mõõtmised.

Ühtse ansambli loomine.

Projekteerimise alguses jaotatakse maastik funktsionaalseteks aladeks: sisenemisala, paraadala, majapidamisala, puhkeala jne. Määratakse aia stiil, millest sõltuvalt valime materjalid, taimed, valgustid, arhitektuursed väikevormid.

Orienteerumine ilmakaarte alusel

Tuleb täpselt ette kujutada maastiku valgustust kogu päeva jooksul ning erinevatel aastaaegadel ning kuidas liiguvad hoonete ja puude varjud. Need teadmised aitavad valida ja paigutada kasutatavat taimestikku.

Tellija saab eelnevate arutluste baasil valida kahe eskiisi vahel. Väljavalitud eskiisi täiendatakse ning selle lõplik variant jääb lõpp-projektiks, mille alusel hakatakse läbi viima alljärgnevaid tööid:

1. Horisontaalne planeerimine (vajadusel; planeerimist teostatakse ainult uue krundi korral või kui on soov muuta selle reljeefi)
2. Sillutamine
3. Valgustamine
4. Haljastus

Projekt sisaldab kõigi taimede kirjeldust (koos ladinakeelsete nimetustega), nende kogust, nende dekoratiivseid ja ökoloogilisi iseärasusi. Samuti istutamise ja hoolduse soovitusi. Taimede maksumus on vastavalt Eesti keskmiste aiandite hindadele.

Lisa kommentaar