Pakume maastiku kujundamise ja kompleksse haljastamise teenuste täispaketti: arutame tellijaga läbi visiooni tema tulevasest aiast, seejärel koostame projekti, mille alusel istutame taimed, rajame teed, paigaldame valgustuse ning kõige lõpuks anname kindlasti ka soovitused hoolduseks. Ettevalmistav etapp ja esimene vestlus tulevasest aiast.   Me tegeleme personaalse ruumi projekteerimisega, mis jääb teid ümbritsema paljudeks aastateks. Seetõttu rääkige meile hõbenemata oma ideedest, maitsest ja eelistustest. Kas teie aed saab kohaks, kus hakkate suveõhtutel puhkama, kus hakkavad mängima lapsed, kuhu tuleb autode parkimisala, kas planeerite juurdeehitusi? Juhtige meie tähelepanu asjaoludele, mida peaksime projekteerimisel arvestama, esitage oma küsimusi.

Projekteerimine. Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud. Haljastamine – see on terve tööde kompleks, mis on suunatud esialgsele maapinnale loogiliselt ja esteetiliselt lõpetatud kuju andmisele.
500 € / 1000 m2 + KM Kõrgusega kuni 1.5m: 5 €/tk + KM Kõrgusega kuni 1.5-2m: 7 €/tk + KM
– betoonkivi paigaldamine – äärekivi paigaldamine – looduskivi paigaldamine Hea muru saamiseks on tähtsateks teguriteks muld, kliima ja hooldus. Suurt tähelepanu tuleb pöörata enne muru rajamist antud maa-ala veerezhiimile.
Töö 16 €/m2 + KM Töö 2.50 €/m2 + KM
Teostame aiahooldust eraisikutele ja ettevõttetele. Aia hooldamisele tuleb mõelda juba projekti tellides. Muruniitmine, trimmeritööd, niitmine murutraktoriga. Koduaedade korrastus.
11 €/tund + KM Hind kokkuleppimisel

Projekti tööd

Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et maja ümbruse kujundamine sõltub maja arhitektuurist! Võtame selle aluseks ning otsime seejärel kompromisse maastiku võimaluste, tellija soovide ja oma loominguliste vaadete vahel.

Projekti ettevalmistamise olulised detailid

Antud etapis kogume andmeid aia olemasolevatest elementidest ja ümbritsevast ruumist, ehitistest, viime läbi taimestiku inventariseerimise, teostame vajalikud mõõtmised.

Ühtse ansambli loomine.

Projekteerimise alguses jaotatakse maastik funktsionaalseteks aladeks: sisenemisala, paraadala, majapidamisala, puhkeala jne. Määratakse aia stiil, millest sõltuvalt valime materjalid, taimed, valgustid, arhitektuursed väikevormid.

Orienteerumine ilmakaarte alusel

Tuleb täpselt ette kujutada maastiku valgustust kogu päeva jooksul ning erinevatel aastaaegadel ning kuidas liiguvad hoonete ja puude varjud. Need teadmised aitavad valida ja paigutada kasutatavat taimestikku.

Tellija saab eelnevate arutluste baasil valida kahe eskiisi vahel. Väljavalitud eskiisi täiendatakse ning selle lõplik variant jääb lõpp-projektiks, mille alusel hakatakse läbi viima alljärgnevaid tööid:

1. Horisontaalne planeerimine (vajadusel; planeerimist teostatakse ainult uue krundi korral või kui on soov muuta selle reljeefi)
2. Sillutamine
3. Valgustamine
4. Haljastus

Projekt sisaldab kõigi taimede kirjeldust (koos ladinakeelsete nimetustega), nende kogust, nende dekoratiivseid ja ökoloogilisi iseärasusi. Samuti istutamise ja hoolduse soovitusi. Taimede maksumus on vastavalt Eesti keskmiste aiandite hindadele.