[:et]Projekti tööd[:ru]Проектирование[:en]Projekti tööd[:]

[:et]

Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et maja ümbruse kujundamine sõltub maja arhitektuurist! Võtame selle aluseks ning otsime seejärel kompromisse maastiku võimaluste, tellija soovide ja oma loominguliste vaadete vahel.

Projekti ettevalmistamise olulised detailid

Antud etapis kogume andmeid aia olemasolevatest elementidest ja ümbritsevast ruumist, ehitistest, viime läbi taimestiku inventariseerimise, teostame vajalikud mõõtmised.

Ühtse ansambli loomine.

Projekteerimise alguses jaotatakse maastik funktsionaalseteks aladeks: sisenemisala, paraadala, majapidamisala, puhkeala jne. Määratakse aia stiil, millest sõltuvalt valime materjalid, taimed, valgustid, arhitektuursed väikevormid.

Orienteerumine ilmakaarte alusel

Tuleb täpselt ette kujutada maastiku valgustust kogu päeva jooksul ning erinevatel aastaaegadel ning kuidas liiguvad hoonete ja puude varjud. Need teadmised aitavad valida ja paigutada kasutatavat taimestikku.

Tellija saab eelnevate arutluste baasil valida kahe eskiisi vahel. Väljavalitud eskiisi täiendatakse ning selle lõplik variant jääb lõpp-projektiks, mille alusel hakatakse läbi viima alljärgnevaid tööid:

1. Horisontaalne planeerimine (vajadusel; planeerimist teostatakse ainult uue krundi korral või kui on soov muuta selle reljeefi)
2. Sillutamine
3. Valgustamine
4. Haljastus

Projekt sisaldab kõigi taimede kirjeldust (koos ladinakeelsete nimetustega), nende kogust, nende dekoratiivseid ja ökoloogilisi iseärasusi. Samuti istutamise ja hoolduse soovitusi. Taimede maksumus on vastavalt Eesti keskmiste aiandite hindadele.
[:ru]

Подготовительный этап – первая беседа о будущем саде. Мы проектируем личностное пространство, которое многие годы будет окружать вас. Поэтому не стесняйтесь рассказывать нам о своих идеях, вкусах и предпочтениях. Будет ли ваш сад местом, где вы будете отдыхать летними вечерами, где будут играть дети, где будет парковка для машин, будут ли дополнительные постройки? Обращайте внимание на то, что мы должны обязательно учесть при проектировании, задавайте вопросы. На этом же этапе собираются сведения о существующих элементах сада и окружающем пространстве, о постройках, осуществляется инвентаризация растительности, выполняются замеры.

Проект.

Как хороший дом нельзя построить без проекта, так и сад не будет иметь завершенного вида, если с самого начала не продумать и не нарисовать его детали. Обращаем внимание: оформление территории вокруг дома зависит от архитектуры самого дома! Отталкиваемся мы от этого и затем ищем компромисс между возможностями участка, желанием заказчика и своими творческими взглядами.

Важные моменты при подготовке проекта:

• Создание единого ансамбля. В начале проектировании, участок делится на функциональные зоны: входную, парадную, хозяйственную, зону отдыха и т.д. Определяется стиль сада, в зависимости от которого затем выбираются материалы, растения, светильники, малые архитектурные формы. • Ориентация по сторонам света. Необходимо точно представлять, как освещается участок в течение всего дня и в разное время года, как передвигаются вслед за солнцем тени от построек и деревьев. Эти знания помогут и при подборе и размещении растений. Заказчик получает на выбор два эскиза, выполненных на основании предварительных обсуждений. Выбранный эскиз дорабатывается и окончательный вариант становится генеральным планом, на основе которого будут проводиться следующие работы: 1. Горизонтальная планировка (при необходимости; в основном, проводится, если участок новый или есть пожелание изменить рельеф). 2. Мощение. 3. Освещение. 4. Озеленение. План включает подробное описание всех растений (с названиями на латинском языке), их количество, их декоративные и экологические особенности и рекомендации по посадке и уходу. Стоимость растений – средняя из расчета расценок эстонских садоводств.

[:en]

Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et maja ümbruse kujundamine sõltub maja arhitektuurist! Võtame selle aluseks ning otsime seejärel kompromisse maastiku võimaluste, tellija soovide ja oma loominguliste vaadete vahel.

Projekti ettevalmistamise olulised detailid

Antud etapis kogume andmeid aia olemasolevatest elementidest ja ümbritsevast ruumist, ehitistest, viime läbi taimestiku inventariseerimise, teostame vajalikud mõõtmised.

Ühtse ansambli loomine.

Projekteerimise alguses jaotatakse maastik funktsionaalseteks aladeks: sisenemisala, paraadala, majapidamisala, puhkeala jne. Määratakse aia stiil, millest sõltuvalt valime materjalid, taimed, valgustid, arhitektuursed väikevormid.

Orienteerumine ilmakaarte alusel

Tuleb täpselt ette kujutada maastiku valgustust kogu päeva jooksul ning erinevatel aastaaegadel ning kuidas liiguvad hoonete ja puude varjud. Need teadmised aitavad valida ja paigutada kasutatavat taimestikku.

Tellija saab eelnevate arutluste baasil valida kahe eskiisi vahel. Väljavalitud eskiisi täiendatakse ning selle lõplik variant jääb lõpp-projektiks, mille alusel hakatakse läbi viima alljärgnevaid tööid:

1. Horisontaalne planeerimine (vajadusel; planeerimist teostatakse ainult uue krundi korral või kui on soov muuta selle reljeefi)
2. Sillutamine
3. Valgustamine
4. Haljastus

Projekt sisaldab kõigi taimede kirjeldust (koos ladinakeelsete nimetustega), nende kogust, nende dekoratiivseid ja ökoloogilisi iseärasusi. Samuti istutamise ja hoolduse soovitusi. Taimede maksumus on vastavalt Eesti keskmiste aiandite hindadele.
[:]

Leave a Reply