Koduhooldus

[:et]Kodu eest hoolitsemise teenus on mõeldud inimestele, kes on sageli sõidus ja kellel jäävad koju pereliikmed, kes ei saa ise mingil põhjusel kodu heas korras hoida, või kellel ei jää koju üldse kedagi. Niisugune teenus pole liigne ka nende jaoks, kelle suvilas või kodus elavad elatanud vanemad, või pere jaoks, kus pole mehi. Talvel on niisugune teenus eriti tähtis nendele, kes siis puhkama lähevad. Nende 1-2 nädala jooksul peab keegi ju kodu ja aia järele vaatama. Eramajade kvartalites, kus territooriumi eest hoolitsevad omanikud, on lumesadude ajal vaja tingimata puhastada kõnniteid või lükata lumi kuuri või kasvuhoone katuselt õigel ajal, vabastada lumest kanalisatsiooniluuk või tagada ligipääs prügikonteinerile.

Oma teenuste nimekirjas esitleme laiemalt levinud teenuseid KODUHOOLDUSE paketist. Tõenäoliselt on paljud majaomanikud mingil hetkel niisugustele probleemidele lahenduste otsimisega kokku puutunud.

Territooriumi puhastamine lumest: kas kogu hoov või rajad territooriumi võtmeobjektideni (kuurid, katlamajad, puuriidad, prügikonteinerid, kõnniteed). partner logo
„Talvine start“. Juhuks, kui auto talvisel hommikul ei käivitu, on mõttekas meelde jätta meie telefoninumber.
Kui auto peatus ohtliku olukorra tulemusena kraavis, toome selle sealt välja ja lahendame ka edasised masinaga seotud probleemid.
Katlakütmine. Talvel on vaja kindlasti kodu kütta. Kui teie kodu on vaja kütta puude või söega, siis aitame seda teie äraoleku korral õigel ajal teha. Kui peate hobuseid, hoiame tallis vajalikku sisekliimat.
Koerte ja hobuste toitmine. Paljud peavad koeri keti otsas või jooksuaias. Nende toitmine on küllaltki vastutusrikas tegevus. Kui juurdepääs majale on ilmastikuolude tõttu raskendatud, siis on looma juurde keeruline sõita. Samad probleemid võivad tekkida neil, kes peavad hobuseid.
Territooriumist ringiga mööda minemine.
Lume koristamine katusel olevalt satelliitantennilt.
Küttepuude ettevalmistamine: kohaletoomine ja ladumine
Vaatame arvestite näite.
Toome kohale veefiltrite koostisosi (soolad, mineraalid).
Kontrollime kanalisatsioonivee äravoolu.
Võtame postkastist posti.
Pärast ülesannete täitmist saadame arve koos fotodega meile antud meiliaadressile või MMS-ina mobiiltelefonile. Arve juurde kuuluvad tavaliselt:
– kodu, territooriumi, tehtud töö fotod,
– termomeetrite näidud,
– muu mõõtetehnika näidud,
– muu teave.

Selle projekti juures on meie partneriks turvafirma DESPERADO. Kui teie kodu on valve all, siis usaldate territooriumile pääsemiseks vajalikud koodid ja paroolid just nimelt neile. Meie töö on täita vajalikud ülesanded valvetöötajate kontrolli all.[:ru]Услуга ухода за домом касается тех, кто часто бывает в поездках и дома остаются члены семьи которые сами по каким-то причинам не могут поддерживать дом в надлежащем состоянии или вообще дома ни кого нет.
Такая услуга будет не лишней тем у кого на даче или в доме живут престарелые родители или для семей без мужчины.
Зимой такая услуга особенно актуальна для тех, кто в этот период отправляется в отпуск. В эти 1-2 недели кто-то должен присмотреть за домом и участком. В кварталах с частными домами, где уход за территорией поделен между владельцами, в период обильных снегопадов необходимо чистить тротуары или вовремя смести снег с крыши сарая или теплицы, очистить люк канализации или подъезд к мусорному баку.

В этом списке услуг мы представляем наиболе распространённые услуги из пакета KODUHOOLDUS. Наверняка многие владельцы домов когда-нибудь сталкивались с поиском решения по данным проблемам.

Чистка территории от снега, полностью двор или тропинки к ключевым обьектам на территории ( сараи, кательные, дровники, мусорные контейнеры, прилегающие тротуары ) partner logo
“Зимний старт”. Если Ваш авто зимним утром не завёлся, имеет смысл запомнить наш телефон.
Если в результате опасной ситуации Ваш автомобиль засел в кювете, мы вытащим и предпримем необходимые действия связанные с дальнейшей судьбой машины.
Топка котла. В любом случае, зимой надо топить дом. Если Ваш дом надо топить дровами или углем то мы поможем Вам сделать это во время Вашего отсутствия. Поддержание необходимого климата у лошадей, если у Вас своя конюшня.
Кормление собак и лошадей. Многие имеют собак на цепи или в вольере. Их кормление довольно ответственное дело. И если доступ к дому затруднён из-за погодных условий, то проехать к животному будет сложно. В эту же категорию можно отнести тех у кого свои лошади.
Обход территории.
Сметение снега со спутниковой антены на крыше.
Заготовка дров: доставка и складывание
Снимаем показания счётчиков.
Доставляем составлящие для фильтров воды ( соли, минералы )
Контролируем вывоз калализационных вод
Собираем почту
После выполнения задания, мы отправляем отчёт с фотографиями на указанный емаил или MMS на мобильный телефон. В отчёт обычно входит:
– Фото дома, территории, проделанной работы
– Показания термометров
– Прочие показания измерительной техники
– Прочее

В данном проекте нашим партнёром является охранная фирма DESPERADO. Если Ваш дом находится под охраной то доверять коды и пароли для доступа на территорию Вы будете именно им. Наше дело в данной ситуации только выполнить необходимые действия под контролем дежурной группы.[:en]Kodu eest hoolitsemise teenus on mõeldud inimestele, kes on sageli sõidus ja kellel jäävad koju pereliikmed, kes ei saa ise mingil põhjusel kodu heas korras hoida, või kellel ei jää koju üldse kedagi. Niisugune teenus pole liigne ka nende jaoks, kelle suvilas või kodus elavad elatanud vanemad, või pere jaoks, kus pole mehi. Talvel on niisugune teenus eriti tähtis nendele, kes siis puhkama lähevad. Nende 1-2 nädala jooksul peab keegi ju kodu ja aia järele vaatama. Eramajade kvartalites, kus territooriumi eest hoolitsevad omanikud, on lumesadude ajal vaja tingimata puhastada kõnniteid või lükata lumi kuuri või kasvuhoone katuselt õigel ajal, vabastada lumest kanalisatsiooniluuk või tagada ligipääs prügikonteinerile.

Oma teenuste nimekirjas esitleme laiemalt levinud teenuseid KODUHOOLDUSE paketist. Tõenäoliselt on paljud majaomanikud mingil hetkel niisugustele probleemidele lahenduste otsimisega kokku puutunud.

Territooriumi puhastamine lumest: kas kogu hoov või rajad territooriumi võtmeobjektideni (kuurid, katlamajad, puuriidad, prügikonteinerid, kõnniteed). partner logo
„Talvine start“. Juhuks, kui auto talvisel hommikul ei käivitu, on mõttekas meelde jätta meie telefoninumber.
Kui auto peatus ohtliku olukorra tulemusena kraavis, toome selle sealt välja ja lahendame ka edasised masinaga seotud probleemid.
Katlakütmine. Talvel on vaja kindlasti kodu kütta. Kui teie kodu on vaja kütta puude või söega, siis aitame seda teie äraoleku korral õigel ajal teha. Kui peate hobuseid, hoiame tallis vajalikku sisekliimat.
Koerte ja hobuste toitmine. Paljud peavad koeri keti otsas või jooksuaias. Nende toitmine on küllaltki vastutusrikas tegevus. Kui juurdepääs majale on ilmastikuolude tõttu raskendatud, siis on looma juurde keeruline sõita. Samad probleemid võivad tekkida neil, kes peavad hobuseid.
Territooriumist ringiga mööda minemine.
Lume koristamine katusel olevalt satelliitantennilt.
Küttepuude ettevalmistamine: kohaletoomine ja ladumine
Vaatame arvestite näite.
Toome kohale veefiltrite koostisosi (soolad, mineraalid).
Kontrollime kanalisatsioonivee äravoolu.
Võtame postkastist posti.
Pärast ülesannete täitmist saadame arve koos fotodega meile antud meiliaadressile või MMS-ina mobiiltelefonile. Arve juurde kuuluvad tavaliselt:
– kodu, territooriumi, tehtud töö fotod,
– termomeetrite näidud,
– muu mõõtetehnika näidud,
– muu teave.

Selle projekti juures on meie partneriks turvafirma DESPERADO. Kui teie kodu on valve all, siis usaldate territooriumile pääsemiseks vajalikud koodid ja paroolid just nimelt neile. Meie töö on täita vajalikud ülesanded valvetöötajate kontrolli all.[:]