Pakume maastiku kujundamise ja kompleksse haljastamise teenuste täispaketti: arutame tellijaga läbi visiooni tema tulevasest aiast, seejärel koostame projekti, mille alusel istutame taimed, rajame teed, paigaldame valgustuse ning kõige lõpuks anname kindlasti ka soovitused hoolduseks. Ettevalmistav etapp ja esimene vestlus tulevasest aiast.   Me tegeleme personaalse ruumi projekteerimisega, mis jääb teid ümbritsema paljudeks aastateks. Seetõttu rääkige meile hõbenemata oma ideedest, maitsest ja eelistustest. Kas teie aed saab kohaks, kus hakkate suveõhtutel puhkama, kus hakkavad mängima lapsed, kuhu tuleb autode parkimisala, kas planeerite juurdeehitusi? Juhtige meie tähelepanu asjaoludele, mida peaksime projekteerimisel arvestama, esitage oma küsimusi.

Projekteerimine. Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud. Haljastamine – see on terve tööde kompleks, mis on suunatud esialgsele maapinnale loogiliselt ja esteetiliselt lõpetatud kuju andmisele.
500 € / 1000 m2 + KM Kõrgusega kuni 1.5m: 5 €/tk + KM Kõrgusega kuni 1.5-2m: 7 €/tk + KM
– betoonkivi paigaldamine – äärekivi paigaldamine – looduskivi paigaldamine Hea muru saamiseks on tähtsateks teguriteks muld, kliima ja hooldus. Suurt tähelepanu tuleb pöörata enne muru rajamist antud maa-ala veerezhiimile.
Töö 16 €/m2 + KM Töö 2.50 €/m2 + KM
Teostame aiahooldust eraisikutele ja ettevõttetele. Aia hooldamisele tuleb mõelda juba projekti tellides. Muruniitmine, trimmeritööd, niitmine murutraktoriga. Koduaedade korrastus.
11 €/tund + KM Hind kokkuleppimisel

Koduhooldus

Kodu eest hoolitsemise teenus on mõeldud inimestele, kes on sageli sõidus ja kellel jäävad koju pereliikmed, kes ei saa ise mingil põhjusel kodu heas korras hoida, või kellel ei jää koju üldse kedagi. Niisugune teenus pole liigne ka nende jaoks, kelle suvilas või kodus elavad elatanud vanemad, või pere jaoks, kus pole mehi. Talvel on niisugune teenus eriti tähtis nendele, kes siis puhkama lähevad. Nende 1-2 nädala jooksul peab keegi ju kodu ja aia järele vaatama. Eramajade kvartalites, kus territooriumi eest hoolitsevad omanikud, on lumesadude ajal vaja tingimata puhastada kõnniteid või lükata lumi kuuri või kasvuhoone katuselt õigel ajal, vabastada lumest kanalisatsiooniluuk või tagada ligipääs prügikonteinerile.

Oma teenuste nimekirjas esitleme laiemalt levinud teenuseid KODUHOOLDUSE paketist. Tõenäoliselt on paljud majaomanikud mingil hetkel niisugustele probleemidele lahenduste otsimisega kokku puutunud.

Territooriumi puhastamine lumest: kas kogu hoov või rajad territooriumi võtmeobjektideni (kuurid, katlamajad, puuriidad, prügikonteinerid, kõnniteed). partner logo
„Talvine start“. Juhuks, kui auto talvisel hommikul ei käivitu, on mõttekas meelde jätta meie telefoninumber.
Kui auto peatus ohtliku olukorra tulemusena kraavis, toome selle sealt välja ja lahendame ka edasised masinaga seotud probleemid.
Katlakütmine. Talvel on vaja kindlasti kodu kütta. Kui teie kodu on vaja kütta puude või söega, siis aitame seda teie äraoleku korral õigel ajal teha. Kui peate hobuseid, hoiame tallis vajalikku sisekliimat.
Koerte ja hobuste toitmine. Paljud peavad koeri keti otsas või jooksuaias. Nende toitmine on küllaltki vastutusrikas tegevus. Kui juurdepääs majale on ilmastikuolude tõttu raskendatud, siis on looma juurde keeruline sõita. Samad probleemid võivad tekkida neil, kes peavad hobuseid.
Territooriumist ringiga mööda minemine.
Lume koristamine katusel olevalt satelliitantennilt.
Küttepuude ettevalmistamine: kohaletoomine ja ladumine
Vaatame arvestite näite.
Toome kohale veefiltrite koostisosi (soolad, mineraalid).
Kontrollime kanalisatsioonivee äravoolu.
Võtame postkastist posti.
Pärast ülesannete täitmist saadame arve koos fotodega meile antud meiliaadressile või MMS-ina mobiiltelefonile. Arve juurde kuuluvad tavaliselt:
– kodu, territooriumi, tehtud töö fotod,
– termomeetrite näidud,
– muu mõõtetehnika näidud,
– muu teave.

Selle projekti juures on meie partneriks turvafirma DESPERADO. Kui teie kodu on valve all, siis usaldate territooriumile pääsemiseks vajalikud koodid ja paroolid just nimelt neile. Meie töö on täita vajalikud ülesanded valvetöötajate kontrolli all.