[:et]Istutamine[:ru]Посадки[:]

[:et]
Haljastamine ja heakorrastamine – just nimelt nendest etappidest koosnevad maastikutööd teile kuuluval maa-alal.
Siin sõltub palju ülesannete täitjate professionaalsusest ja nende piinlikult täpsest suhtumisest kujundaja ideedesse! See hõlmab istutusmaterjali valikut, selle vastavust määratud seisundile, selle seisukorda; kõigi tehnoloogiliste nõuete täitmist teede ja väljakute, drenaažisüsteemide, maastikuvalgustuse, kastmissüsteemi loomisel; ja projekti täpset järgimist.

Tuleb arvestada väga paljusid tegureid ja tingimusi. Ainult arhitekti ja töötegijate kogemused ja teadmised võimaldavad tööde tegemisel saatuslikke vigu vältida. Maastikukujundus näeb ette kasutatavate materjalide piisava mitmekesisuse, mis annab tänapäeval võimaluse viia ellu kõige julgemadki ideed. Kõik sõltub teie soovidest ja võimalustest.


[:ru]Озеленение и благоустройство – именно из этих этапов состоят ландшафтные работы непосредственно на участке.

Многое здесь зависит от профессионализма исполнителей, от их чуткого отношения к тому, что задумал дизаинер! Это выбор посадочного материала, его соответствие определенным кондициям, его состояние. Выполнение всех технологий по созданию дорожек и площадок, систем дренажей, ландшафтного освещения, систем полива, чёткое следование проекту.

Огромное количество факторов и условий нужно учесть. Только опыт и знания архитектора и рабочего персонала позволяют избежать фатальных ошибок при производстве работ. Ландшафтный дизайн подразумевает достаточное разнообразие используемых материалов для его создания, что даёт возможность сегодня воплощать в жизнь самые смелые идеи. Всё зависит от желаний и возможностей.

[:en]
Haljastamine ja heakorrastamine – just nimelt nendest etappidest koosnevad maastikutööd teile kuuluval maa-alal.
Siin sõltub palju ülesannete täitjate professionaalsusest ja nende piinlikult täpsest suhtumisest kujundaja ideedesse! See hõlmab istutusmaterjali valikut, selle vastavust määratud seisundile, selle seisukorda; kõigi tehnoloogiliste nõuete täitmist teede ja väljakute, drenaažisüsteemide, maastikuvalgustuse, kastmissüsteemi loomisel; ja projekti täpset järgimist.

Tuleb arvestada väga paljusid tegureid ja tingimusi. Ainult arhitekti ja töötegijate kogemused ja teadmised võimaldavad tööde tegemisel saatuslikke vigu vältida. Maastikukujundus näeb ette kasutatavate materjalide piisava mitmekesisuse, mis annab tänapäeval võimaluse viia ellu kõige julgemadki ideed. Kõik sõltub teie soovidest ja võimalustest.


[:]