Istutamine

Haljastamine ja heakorrastamine – just nimelt nendest etappidest koosnevad maastikutööd teile kuuluval maa-alal.
Siin sõltub palju ülesannete täitjate professionaalsusest ja nende piinlikult täpsest suhtumisest kujundaja ideedesse! See hõlmab istutusmaterjali valikut, selle vastavust määratud seisundile, selle seisukorda; kõigi tehnoloogiliste nõuete täitmist teede ja väljakute, drenaažisüsteemide, maastikuvalgustuse, kastmissüsteemi loomisel; ja projekti täpset järgimist.

Tuleb arvestada väga paljusid tegureid ja tingimusi. Ainult arhitekti ja töötegijate kogemused ja teadmised võimaldavad tööde tegemisel saatuslikke vigu vältida. Maastikukujundus näeb ette kasutatavate materjalide piisava mitmekesisuse, mis annab tänapäeval võimaluse viia ellu kõige julgemadki ideed. Kõik sõltub teie soovidest ja võimalustest.