Pakume maastiku kujundamise ja kompleksse haljastamise teenuste täispaketti: arutame tellijaga läbi visiooni tema tulevasest aiast, seejärel koostame projekti, mille alusel istutame taimed, rajame teed, paigaldame valgustuse ning kõige lõpuks anname kindlasti ka soovitused hoolduseks. Ettevalmistav etapp ja esimene vestlus tulevasest aiast.   Me tegeleme personaalse ruumi projekteerimisega, mis jääb teid ümbritsema paljudeks aastateks. Seetõttu rääkige meile hõbenemata oma ideedest, maitsest ja eelistustest. Kas teie aed saab kohaks, kus hakkate suveõhtutel puhkama, kus hakkavad mängima lapsed, kuhu tuleb autode parkimisala, kas planeerite juurdeehitusi? Juhtige meie tähelepanu asjaoludele, mida peaksime projekteerimisel arvestama, esitage oma küsimusi.

Projekteerimine. Nii nagu head maja ei ole võimalik ehitada ilma projektita, jääb ka aed ilma oma viimistletud väljanägemisest, kui seda pole algusest peale korralikult läbi mõeldud ja paberile visandatud. Haljastamine – see on terve tööde kompleks, mis on suunatud esialgsele maapinnale loogiliselt ja esteetiliselt lõpetatud kuju andmisele.
500 € / 1000 m2 + KM Kõrgusega kuni 1.5m: 5 €/tk + KM Kõrgusega kuni 1.5-2m: 7 €/tk + KM
– betoonkivi paigaldamine – äärekivi paigaldamine – looduskivi paigaldamine Hea muru saamiseks on tähtsateks teguriteks muld, kliima ja hooldus. Suurt tähelepanu tuleb pöörata enne muru rajamist antud maa-ala veerezhiimile.
Töö 16 €/m2 + KM Töö 2.50 €/m2 + KM
Teostame aiahooldust eraisikutele ja ettevõttetele. Aia hooldamisele tuleb mõelda juba projekti tellides. Muruniitmine, trimmeritööd, niitmine murutraktoriga. Koduaedade korrastus.
11 €/tund + KM Hind kokkuleppimisel

Istutamine

Haljastamine ja heakorrastamine – just nimelt nendest etappidest koosnevad maastikutööd teile kuuluval maa-alal.
Siin sõltub palju ülesannete täitjate professionaalsusest ja nende piinlikult täpsest suhtumisest kujundaja ideedesse! See hõlmab istutusmaterjali valikut, selle vastavust määratud seisundile, selle seisukorda; kõigi tehnoloogiliste nõuete täitmist teede ja väljakute, drenaažisüsteemide, maastikuvalgustuse, kastmissüsteemi loomisel; ja projekti täpset järgimist.

Tuleb arvestada väga paljusid tegureid ja tingimusi. Ainult arhitekti ja töötegijate kogemused ja teadmised võimaldavad tööde tegemisel saatuslikke vigu vältida. Maastikukujundus näeb ette kasutatavate materjalide piisava mitmekesisuse, mis annab tänapäeval võimaluse viia ellu kõige julgemadki ideed. Kõik sõltub teie soovidest ja võimalustest.